ONZE HUISREGELS

Onze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels dienen direct te worden opgevolgd. Wie de huisregels niet naleeft, wordt verwijderd en kan de toegang worden ontzegd. Strafbare feiten worden ten alle tijden bij de politie gemeld.

Bij het betreden van Restaurant De Cockpit gaat u akkoord met onze huisregels:

 • In het gebouw hangen camera’s om uw en onze veiligheid te waarborgen. Deze filmbeelden worden aan derden getoond in geval van diefstal, ongeregeldheden en/of ongevallen.
 • U bent verplicht een consumptie te bestellen. Deze consumptie mag slechts binnen het restaurant of op het terras genuttigd worden. Het is niet toegestaan eigen meegebrachte consumpties in het restaurant te nuttigen. Eigendommen van Restaurant De Cockpit mogen niet mee naar buiten worden genomen, hieronder vallen tevens (restanten van) drank en voedsel.
 • Bent u te laat? Na 30 minuten na uw gereserveerde starttijd kunnen wij uw tafel weggeven aan andere gasten.
 • Wij proberen altijd uw voorkeur met betrekking tot de tafelkeuze te voldoen, helaas is dit niet altijd mogelijk. Graag uw begrip hiervoor.
 • Bij constatering van het veroorzaken van beschadiging of vernieling kan u geheel aansprakelijk worden gesteld voor reparatie of vernieuwing.
 • Er kan geen aansprakelijkheid voor Restaurant De Cockpit worden ontleend aan verlies of diefstal van eigendommen.
 • Honden zijn van harte welkom op het terras of binnen, ze dienen wel aangelijnd te zijn en op de grond te verblijven. Het is niet toegestaan om uw hond op onze stoelen of tafels te laten zitten. Dit in verband met de hygiëne.
 • Het is niet toegestaan om in ontbloot bovenlichaam op het terras te verblijven. Wij verzoeken u vriendelijk altijd schoeisel te dragen in verband met de mogelijke aanwezigheid van glasscherven.
 • Iedere vorm van agressie jegens gasten en personeel is verboden. Hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag wordt niet getolereerd.
 • Mobiel telefoneren is niet toegestaan als dit overlast betekent voor de andere gasten.
 • Wapenbezit in het restaurant is verboden. Bij constatering hiervan wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld.
 • Het in bezit hebben, gebruiken of verhandelen van verdovende middelen is verboden.
 • De toegang tot het restaurant kan u geweigerd worden als u aangeschoten, dronken of onder invloed van drugs bent.
 • Conform de wet schenken wij geen alcohol aan gasten onder de 18 jaar. Bij twijfel zullen wij om identificatie vragen. Het is ook niet toegestaan alcoholische dranken door te geven aan personen jonger dan 18 jaar.
 • Er wordt geen alcohol geschonken aan aangeschoten of dronken personen. Aangeschoten of dronken personen worden uit het restaurant verwijderd.
 • Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen kinderen.
 • Bij het betreden en verlaten van ons bedrijf vragen wij u geen overmatig lawaai te veroorzaken zoals hard praten of schreeuwen of eigendommen van derden te beschadigen of te ontvreemden.
 • Op alle door ons aangegane overeenkomsten zijn de Uniforme Voorwaarden Horeca (UVH) van toepassing. Deze kunt u op onze website bekijken. De UVH zijn bindend voor iedereen die van onze diensten gebruik maakt.
 • Deze huisregels hebben ten doel een veilig en gastvrij restaurant te kunnen handhaven. Alle aanwijzingen van onze medewerkers over deze huisregels moeten direct worden opgevolgd.
 • Bij overtreding van de huisregels kunnen onze medewerkers u uit het restaurant (laten) verwijderen. Strafbare feiten worden ten allen tijde bij de politie gemeld. Daarnaast kan u een ontzegging voor het betreden van het restaurant worden opgelegd voor een nader te bepalen periode. Richt u zich met klachten direct tot de bedrijfsleiding, aan klachten achteraf kan vaak weinig meer gedaan worden.